Förnyelsebar energi

Idag står vi inför stora förändringar i klimat och miljö. Till följd av detta har mycket forskning fokuserat på att hitta miljövänliga alternativ till det vi idag använder för att producera energi. Vi vet att kol påverkar såväl människor och djur som miljö på ett negativt sätt. Vi vet också att den olja som vi har kommit att bli så beroende av oundvikligen kommer att ta slut. Därför vänds nu fokus allt mer mot en hållbar lösning och det är där förnyelsebar energi dyker upp som ett lovande alternativ. Forskningen gör ständigt framsteg på detta område och hoppet är att vi i slutändan endast kommer att använda oss av förnyelsebar och miljövänlig energi.

Vindkraft

En av de mer välkända och allt mer beprövade källor för förnyelsebara energik är vindkraften. Med hjälp av findkraftverk kan vindar förvandlas till miljövänlig el. Eftersom vindar orsakas av en ojämn uppvärmning av atmosfären skapas nya vindar om och om igen, således en förnyelsebar energikälla. Dagens vindkraftverk ligger på en toppeffekt mellan 600 kW och 5 MW. Vindkraftverken placeras med fördel på platser där vinden är såväl konstant som stark så som exempelvis på högre höjder eller vid kusten.

Vattenkraft

De allra felsta av oss är bekanta med vattenkraften. Den vanligaste vägen till att utvinna el ur vattens rörelse är via ett vattenkraftverk. I kraftverket strömmar vattnet uppifrån och ned genom en turbin något som enklast görs genom att dämma ett vattendrag. På senare år har vi också kunnat läsa om vågkraftverk. Dessa använder sig av vågornas rörelser för att producera energi. Idag finns det såväl flytande anläggningar som fasta anläggningar som utvinner energi på detta vis. Vidare finns möjligheten till att bruka saltkraft, något som ännu inte används i någon större utsträckning. Tanken är att man, genom att blanda salt- och sötvatten, kan utvinna energi ur själva processen. Teoretiskt bör det gå att utvinna 0,7 kWh/kubikmeter av färskvatten.

Biobränslen

Som alternativ till bilbränsle har biobränslen introducerats. Bränslet kan även användas för att producera värme samt för elproduktion. Ett biobränsle produceras av en biomassa vilken vanligen består av växter. Basen kan vara exempelvis träd eller gräs som sedan förädlas. Biobränslet kan ta flera former så som flytande eller gasform, allt för att passa ändamålet.

Solenergi

Med hjälpa av solceller kan vi utvinna energi ur solens strålar. Solcellerna placeras tillsammans på solpaneler vilka kan monteras på tak, fält eller motsvarande. Vi kan även utvinna värme från solen, något som vi åstadkommer genom ett solvärmesystem som består av solfångare. Solfångarna samlar energin som sedan omvandlas till värme och som kan lagras av solvärmesystemet och användas för att värma upp bostadshus eller andra byggnader. Solenergi används även genom geoenergi där man utvinner den solenergi som har lagrats i berggrunden, vattnet, luften och jorden.